ردیف

نام نام خانوادکی

رشته فبولی

سال تحصیلی

1

حسین صادقی

مهندسی مکانیک

1388

2

مجید   قره باغی

مهندسی برق

1389

3

علی  عبادی

مهندسی   مکانیک

1391

4

محمدکاظم   جوادی

مهندسی برق

1391

5

طاها   مطلائی

مهندسی کامپیوتر

1391

6

پژمان   تکلو

مهندسی   معدن

1394

7

سپهر   پورامیر ارسلانی

مهندسی مواد

1394

8

آرمان  صمیمی

مهندسی مکانیک

1394

10

احمدرضا یوسفی

مهندسی  برق 

1398

 11 

سپهر  دورقی

مهندسی  مکانیک

1399

12

سعید   ترابی

شیمی محض

1399

13

معراج   دلشاد

ریاضی کاربردی

1399