قبولی چشمگیر دانش آموزان پیش دانشگاهی دکتر معین در دانشگاههای سراسر کشور  شهریور 91


رديف

نام و نام خانوادگی

رشته قبولی در دانشگاه

  شهر

1
محمدحسین فیض آبادی
     مهنــــدسی مکانیـک    دانشگاه تهـــران
2
احسان    هادی
    مهنــــدسـی شیمـــی   دانشگاه تهـــران
3
محمد پیروز فـر
فلسـفه و حکمـت اسـلامی            دانشگاه تهـــران
4
پوریا   رضایی
   مهنــــد سـی صنــایـع    دانشگاه خواجه نصیر تهـران
5
علـــی  عبادی
    مهنـــدسـی مکانیــک      دانشگاه امام خمینی قزوین 
6
محمد کاضم جوادی
     مهنـــدسـی برق  دانشگاه امام خمینی قزوین 
 7
طاها  مطـلایی
       مهنـــدسـی کامپیـوتـر دانشگاه امام خمینی قزوین 
8
علی   دره شیری
       مهنـــدسـی عمران      دانشگاه دولتی کاشان
9
سید مازیار   حسینی
       مهنـــدسـی مکانیــک         دانشگاه دولتی قـــم
10
هـومن رضا قلی زاده
       مهنـــدسـی مکانیــک          دانشگاه دولتی شاهرود
11
حسین   امامی
       مهنــــد سـی صنــایـع      دانشکاه دولتی سمنان
12
حمید   فتاحـی
       مهنــدسی فیزیک       دانشگاه دولتی زنجان
13
سهــراب  خانبــدر
       مهنـــدسی رباتیک      دانشگاه دولتی همــدان
14
سعیــد کـــرابی
        مهنــدسی فیزیک      دانشگاه دولتی اردبیل  
15
محمد سعید فیروز بخت
      مهنـــدسـی مکانیــک            دانشگاه تبــریز
16
امیر رضا   خلــج
      مهنـــدسی پزشکــی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
17
نویــد  یگانــه
       مهنـــدسی پزشکــی                   تهــــران
18
فرهاد کــره بندی
      مهنـــدسـی مکانیــک                       تهــــران
19
دانیال    رهنمـــا
     مهنـــدسـی مکانیــک                       کـــــرج
20
سید علی صمیمی پور
     مهنـــدسـی مکانیــک                      کــــرج
21
نیمــا کلهـــری
مهنـــدسی فناوری اطلاعات                   کــــرج
22
مهــتدی امرالهـی
مهنـــدسی فناوری اطلاعات                    کــــرج  
23
علی اصغر پناهــی
  مهنـــدسی کامپیوتـر                     کـــرج


24
امیر  ساسانی
      مهنـــدسـی عمران                      کـــرج
25
سید حسام الدین   دشتی
      مهنـــدسـی عمران                      کـــرج
26
حمید  فلاح نژاد
      مهنـــدسـی عمران                      کـــرج
27
محمد رضا بهــرامی
       مهنـــدسـی مکانیــک                         کـــرج
28
آرش   گلچیــن
        مهنـــدسی معمــاری     کـــرج واحــد هشتگـترد
29
میــلاد    خیاط زاده
        مهنـــدسی کامپیوتـر       کـــرج واحــد مــلارد
30
مهـــدی  غــلامی
        مهنـــدسـی عمران       قزوین  واحــد آبیک
31
پوریا   کربــلایی
          مهنـــدسـی عمران            قـــزوین
32
امین   سلیمـانی
        مهنـــدسـی عمران             قـــزوین
33
پوریا    پور مریدی
         مهنـــدسـی عمران            قـــزوین
34
دانیال   باستــانی
           مهنـــدسـی عمران             قـــزوین
35
سینــا    صفــایی
           مهنـــدسی معمــاری               قـــزوین
36
پویا    لطــفی
          مهنـــدسی معمــاری              قـــزوین
  37 علیرضا     کشاورز  مهنـــدسی معمــاری   قـــزوین
  38 کســری   عابدینی  مهنـــدسـی مکانیــک      قـــزوین
   39 ایمان    میرزاخواه  مهنـــدسی کامپیوتـر   قـــزوین
  40 مهــرداد   آسترکی مهنـــدسـی مکانیــک     قـــزوین
  41 پیام    دلیری مهنــدسی ماشین الات کشاورزی قزوین واحد بوئین زهرا
  42 آرمین  کاملی مهنـــدسـی مکانیــک   تاکستان
 43 محمد   مهـاجری فـر مهنـــدسـی مکانیــک   تاکستان
44 میــلاد  ایلچی مهنـــدسی نرم افزار تاکستــان
 45 عرفان  کـــربلایی مهنـــدسی عمــران ابهـــر
46 امیر حسین    ناصری مهنـــدسی برق مشهـــد
47 محمد حسین محمد خانی مهنـــدسی پزشکـی مشهـــد
48 سینا منصوری مهنـــدسی عمــران چالــوس
49 یاشار   فرزاد مهنـــدسی مکانیک تنکابن
50 نیمــا    اخوان مهنـــدسی  عمـران سنندج