نفرات برتر امتحانات نوبت اول 98 سال دوازدهم ریاضی فیزیک

    

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

1


امیرحسین کهنسال

 

 

 

 

دوازدهم

A

19/86

اول

 

2

پوریا سبحانی

دوازدهم

A

19/74

دوم

 

3

بردیا فاردار

دوازدهم

A

19/46

سوم

 

4

معراج دلشاد

 

 

دوازدهم

B

19/86

اول

 

5

سینا محمدی زاده

دوازدهم

B

19/73

دوم

 

6

اشکان امیری

دوازدهم

B

19/59

سوم

 

       نفرات برتر امتحانات نوبت اول 98 سال دوازدهــم تجــربی

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس معدل رتبه در کلاس
 1 سعید ترابی
 12 - C 19/84  اول
 2  رایان حاجی حسنی
 12 - C 19/78 دوم
 3  علیرضا قره گوزلو
 12 - C 19/62 سوم