نفرات برتر امتحانات مستمر آبان 98 سال دوازدهم ریاضی فیزیک

    

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

1

معراج دلشاد

 

 

 

 

 

 

دوازدهم

A

19/47

اول

 

2

اشکان امیری

دوازدهم

A

19/33

دوم

 

3

سینا محمدی زاده

دوازدهم

A

19/19

سوم

 

4

پوریا سبحانی

 

 

دوازدهم

B

19/41

اول

 

5

امیرحسین کهنسال

دوازدهم

B

19/24

دوم

 

6

بردیا فاردار

دوازدهم

B

18/86

سوم

 

  نفرات برتر امتحانات مستمر آبان 98 سال دوازدهــم تجــربی

 

ردیف نام و نام خانوادگی کلاس معدل رتبه در کلاس
 1 رایان حاجی حسنی  12 - C 19/56  اول
 2  مهدی پرویزی  12 - C 19/22 دوم
 3  سعید ترابی  12 - C 18/90 سوم