سخــنی با والــدین گـــرامی دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی دکتر معین ناحیه 3 کـــرج

 *  مدرسه منزلگاه دوم فرزندان شماست و امانتی در نزد مسؤولین دبیرستان می باشند ، از شما انتظار داریم حداقل هــر ماه یک بار به دبیرستان مراجعه نموده و از امور تحصیلی و انضباطی فــرزندان خود مطـلع شویــد.

 *   در مواردی که به منظور مشاوره های آمــوزشی و تربیتی ازشما دعوت به عمل می آید به موقع در دبیرستان حضور یافته و به طور فعال همـکاری نمایید .

*    دلایل تأخیر ورود یا غیبت فـرزنـد ان خود را در همان روز به دبیرستان اطـلاع دهید تا در روز بعد دانش آموز  برای حضور در کـلاس با مشکل مـواجـه نگــردد .

*   بر اوقات فـراغت فرزندان خود نظارت کافی داشته باشید و در مـواردی که لازم باشــد مسؤولین دبیرستان را در جـریان چگونگی استـفاده اوقات فراغت قــرار دهیــد .

*  چنانچه نیاز است در مورد فـرزندان شمـا یا خانواده های محترم ، مسؤولین دبیرستان اطـلاع خاصی داشته باشند موارد را به مسؤولین اطـلاع دهیـد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گــردد.

*  در جلسات دیــدار با دبیران که در طـی هر ترم برگزار میگــردد فعالانـه شرکت فرمایید تا از نزدیک با دبیران بیشتر آشنا شوید .

 * *   جلسه  اعلام نتایج امتحانات  در همین سایت به اطلاع شما خواهد رسید .

   قابل توجـــه اولیای گرامی :

با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا آموزش دانش آموزان امسال نسبت به سال گذشته با رعایت شیوه نامه های بهداشتی می باشد خواهشمند است در این زمینه دبیرستان را یاری نموده و به فرزندان توصیه اکید نمائید در رعایت تمامی مراحل شیوه نامه های بهداشتی نهایت دقت و مراقبت را بنمایند و برای فراگیری دروس در فضای آنلاین دبیرستان طبق برنامه های اعلام شده حضور فعال داشته باشند و از محضر دبیران که از ساعت 8 صبح تا 12/30 دقیقه در آموزشگاه حضوراً در فضای مجازی با استفاده از 2 خط فیبر نوری پر سرعت تدریس می کنند نهایت استفاده را ببرند ضمناً همه روزه فایل ضبط شده دروس توسط معاونین محترم برای دانش آموزان ارسال میگردد تا مجدداً نسبت به باز بینی دروس و تکرار آن یاد گیری عمیق تر شود .