قبولشدگان چشمگیر دانش آموزان پیش دانشگاهی دکتر معین                        دردانشگاههای کشور شهریور 1393     

 

ردیف نام و نام خانوادگـی رشته قبولـی دانشگاه 
1 سجـاد قــدوسی پـزشــکــی  دانشگاه علوم پزشکی ایران دولتی
2 معین ملک زاده پزشکی علوم پزشکی قزوین دولتی
3 شایان شمس دندانپزشکی علوم پزشکی اراک دولتی
4 امیرحسین ریحانی زاده مهندسی عمران صنعتی شریف تهران
5 حسین حیدری فیزیک صنعتی شریف تهران
6 سید محمد حسینی مهندسی برق امیرکبیر تهران
7 مهدی اکبر زاده مهندسی مکانیک امیرکبیر تهران
8 محمد حسین امیری مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر تهران
9 مهرداد قنبری مهندسی صنایع خوارزمی
10 علیرضا پیر هادی مهندسی صنایع صنعتی 
11 میلاد ذبیحی مهندسی عمران اردبیل دولتی
12 حمید پویان زاده مهندسی برق دامغان دولتی
13 آریان رضوی مهندسی متالوژی فردوسی مشهد دولتی
14 شهریار خدایی مدیریت صنعتی زنجان دولتی
15 امیرمحمد یمینی نیا مهندسی کامپیوتر سمنان دولتی
16 وحید رفیعا مهندسی برق تبریز دولتی
17 علی تولایی مهندسی الکترونیک ارومیه دولتی
18 احمد نریمان مهندسی عمران ارومیه دولتی
19 کیوان امینی مهندسی کامپیوتر ارومیه دولتی
20 امین ادیبی مهندسی شیمی اردبیل دولتی
21 آرمان جعفری فیزیک همدان دولتی
22 محمد رضا قاسمی مهندسی شیمی کاشان دولتی
23 محمدحسین ناصربخت مهندسی معماری تهران آزاد
24 محمدحسین خان نیا مهندسی عمران کرج
25 بامشاد غفوریان مهندسی عمران کرج
26 آرش نبی مهندسی عمران کرج
27 امیرعلی زین ساز مهندسی عمران کرج
28 آرش سیفی مهندسی عمران کرج
29 محمد صدرا آهنگر مهندسی صنایع کرج
30 عیسی پیرمراد چگنی مهندسی صنایع کرج
31 محمد شعبانی مهندسی صنایع کرج
32 محمد علی خالدی مهندسی صنایع کرج
33 آرین کریمی مهندسی صنایع کرج
34 امیر عارف نعمتی مهندسی صنایع کرج
35 محمد راه انجامیان مهندسی صنایع کرج
36 کامیار داراب پور مهندسی کامپیوتر کرج
37 هامون نساجی مهندسی کامپیوتر کرج
38 محمدحسین عرب بهمنی مهندسی کامپیوتر کرج
39 سینا حاصلی مهندسی کامپیوتر کرج
40 امیرحسین علوی مهندسی کامپیوتر کرج
41 علی بغدادی مهندسی کامپیوتر کرج
42 رامتین آهوز مهندسی برق کرج
43 مهیار احمدی مهندسی برق کرج
44 دانیال محمدی مهندسی برق کرج
45 حمید رضا درمان مهندسی مکانیک کرج
46 مهیار یعقوبی مهندسی عمران قزوین
47 خشایار دهقان مهندسی عمران قزوین
48 محمد پرتوی مهندسی عمران قزوین
49 ایمان قربانی مهندسی برق قزوین
50 امیرعباس باقران مهندسی برق قزوین
51 کامران جمالی مهندسی برق قزوین
52 سعید معینی نیا مهندسی پزشکی قزوین
53 مهدی مهرابی مهندسی عمران هشتگرد
54 عباس اکبری مهندسی عمران هشتگرد
55 امیر سینا شیر افکن مهندسی عمران هشتگرد
56 امیر محمد شاددل حقوق تهران