قبولی چشمگیر دانش آموزان رشته ریاضی وتجربی

   در کنکورسراسری دبیرستان دکتر معین شهریور 1398


ردیف

نام نام خانوادگی   

رشته  قبولی           

  دانشگاه          

1

احمد رضا    یوسفی

مهندسی   برق

دولتی بین الملل قزوین

2

مبین    آقا میر کریمی

مهندسی کامپیوتر

دولتی قزوین - زنجان

3

متین    آقا میر کریمی

مهندسی  کامپیوتر

دولتی قزوین  - زنجان 

4

سهیل    باجلانی

مهندسی کامپیوتر

 دولتی قزوین

5

علیرضا    کوکبی

مهندسی   برق

دولتی  رشت

6

امیر مهدی   اصلانی

مهندسی   برق

دولتی   رشت

7

امیر   مهر پور

مهندسی   عمران 

دولتی    رشت 

8

کوروش    کرامتی

مهندسی   برق

دولتی   تبریز

9

آرش    معارف وند

مهندسی   معدن

دولتی    زنجان

10

علیرضا     بزرگی

مهندسی   برق 

دولتی   مازندران 

11

ابوالفضل   غلامی 

مهندسی   مکانیک   

دولتی   مازندران 

12

معین    سلطانی

  مهندسی ساخت وتولید

دولتی   سمنان

13

فرشاد   ناظریان 

مهندسی ساخت وتولید

دولتی   اراک

14

آرمیا   رحیمی

مهندسی   عمران 

دولتی  ارومیه

15

امیر حسین نوالهی

مهندسی  مکانیک

دولتی   تفرش

16

آرتین   رحیم زاده

مهندسی  کامپیوتر

دولتی  دامغان

17

پارسا   کیان

مهندسی   مکانیک

دولتی  شاهرود

18

محمد پارسا   حلاجی

مهندسی   مکانیک

دولتی  کرمانشاه

19

محمد امین   طاهرزاده

مهندسی  مکانیک

دولتی کرمانشاه

20

امیر  حسین  سرایی

مهندسی  فیزیک

دولتی  همدان

21

سروش   شیربچه

ریاضیات 

دولتی  بابل

22

مهداد   حاجی  مهدی

مهندسی   برق

علم و فرهنگ

23

علیرضا   فیروزبخت

مهندسی  برق

علم و فرهنگ

24

علی  رزاقی 

مهندسی صنایع غذایی

علوم تحقیقات

25

پارسا   معدنی

پزشکی 

واحد پزشکی تهران

26

علی صفری

پزشکی

واحد پزشکی تهران

27

مهربد   خسروی

پزشکی

واحد پزشکی تهران

28

محمد حسین  علوی

پزشکی 

واحد پزشکی تهران

29

علیرضا  مردانی

مهندسی  صنایع

تهران  مرکز

30

عرفان سعیدی نیا

مهندسی  عمران

تهران  غرب

31

ارشیا   دوستی

مهندسی کامپیوتر

کرج

32

مهدی   کاوسی

مهندسی کامپیوتر

کرج

33

امیر عباس قبولی خانی

مهندسی کامپیوتر

کرج

34

امیر حسین  واعظی

مهندسی مکانیک

کرج

35     

سبحان  پور برات               

 مهندسی  صنایع                      

کرج                               

36

آرش   پور محمد

محیط زیست

شهریار