اسامی قبول شدگان دانشگاه های سراسر کشور شهریور ماه1399  

ردیف
 نام و نام خانوادگی
 رشتــه قبولی
 نام دانشگاه
1
پوریا  سبحانی
مهند سی مواد متالوژی
امیر کبیر تهران
2
پارسا  شریف زاده
مهند سی مواد  متالوژی
علم و صنعت تهران
3
سینا   خضری
پرستــــاری
علوم پزشکی البــرز
4
محمد   نجاتی
آموزش زیست شناسی
شهیــد چمران تهران
5
سپهــر دورقی
مهند سی مکانیک
امام خمینی بین الملل قزوین
6
سعیـــد   ترابی
شیمی  محض
امام خمینی بین الملل قزوین
7
معراج   دلشاد
ریاضیات کاربردی
امام خمینی بین الملل قزوین
8
پارسا   مباشــری
مهند سی  مکانیک
زنجـــان
9
آرین   ابراهیــمی
مهند سی  کامپیوتر
زنجـــان
10
شایان   غیبــی
مهند سی  برق
زنجـــان
11
ماهان   عبدالهی
فیزیک
زنجـــان
12
سید مهـراد  مرتضوی
مهند سی  مکانیک
تبریز
13
مهـیار   یوسفلی
مهند سی   پلیمــر
تبریز
14
امیر حسین  کهنسال
مهند سی  مکانیک
بابل
15
مهدی   مهدی نژاد
مهند سی  مکانیک
بابل
16
سینا محمدی زاده
مهند سی  صنایع
بابل
17
علی   سلیمان فلاح
مهند سی  بهداشت
سمنان
18
آریا   مجتبایی
مهند سی  کامپیوتر
شاهـــرود
19
بردیا   فاردار
مهند سی  کامپیوتر
شاهـــرود
20
رضـــا رحمــانی
مهند سی پزشکی
بوئین زهـــرا
21
آریا   باهــری
مهند سی شیمی
صنعتی همــدان
22
سهیل عبد الرحمن زاده
مهند سی  مکانیک
بناب
23
مهــرشاد   ده هفت
مهند سی  عمران
تفرش
24
کیارش   رنجبــر
مهند سی  مکانیک
محلات
25
محمد  مجتهد سلیمانی
مهند سی کامپیوتر
سیرجان
26
مهــدی  بیک بابایی
مهند سی  کامپیوتر
کازرون
27
امید   عروجــلو
مهند سی هسته ای
علوم تحقیقات
28
کورش   سیاوشی
مهند سی  مکانیک
علوم تحقیقات
29
محمدرضا  رضایی زاده
مهند سی شیمی
تهران مرکز
30
کیانوش   کیا
مهند سی کامپیوتر
کـــــــــــرج
31
محمد صالح  حق محمد لو
مهند سی کامپیوتر
کــــــــــرج
32
محراب  احمــدی
مهند سی  کامپیوتر
کــــــــــرج
33
محمد مهدی  اعتدالی
مهند سی  مکانیک
کــــــــــرج
34
محراب   نیازی
مهند سی  صنایع
کــــــــــرج
35
بهداد خسروی نژاد
مهند سی  عمران
کــــــــــرج
36
علی خادم حسینی
مهند سی صنایع غذایی
کــــــــــرج
37
علی   مسعـودی
مهند سی   شهرسازی
کــــــــــرج
38
علیرضا   قرا گوزلو
میکروبیولوژی
تهران مرکزی
39
محمد    درفش
پرســتاری
چالــوس
40
طــاهــا   اژدری
زیست و فن آوری
پـــرند
41
علی   سلطانپور
مهند سی  عمران
هشتـــگرد
42
ابراهیـــم سیفی
حقوق
هشتـــگرد
43
مسعود  مهدی آبادی
دامپزشکی
کــرمانشاه
44
امیر حسین عرب کلاته
دبیـــری
فرهنگیان تهران