برنامه اعلام نتایج امتحانات  خرداد ماه 1402سال دهم  ریاضی و تجربی                      

     روز یکشنبه 1402/4/4  ساعت 10 صبح : توضیح اینکه کارنامه فقط به اولیای گرامی تحویل داده میشود  و جلسه حضوری با اولیا تشکیل میگردد در مورد ثبت نام سال آینده توضیخات لازم ارائه میگردد .

 

                                                   دبیرستان غیر دولتی دکتر معین