معرفی دبیرستان
دبيرستان پسرانه دكتر معين از سال 1372 با تقاضاي تاسيس آقاي ابراهيم ترابي صاحب امتياز دبيرستان و از مدرسين مراكز ضمن خدمت فرهنگيان كرج پايه گذاري گرديد.
ادامه مطلب
اصول و اهداف پرورشي دبيرستان
اصول و اهداف پرورشي دبيرستان:
بررسي و نظارت مستمر بر نظافت و بهداشت محيط دبيرستان و دانش‌آموزان، آگاهي مسائل آموزشي و تربيتي ...
ادامه مطلب
تقویم اجرایی
تقويم اجرايي سال تحصيلي:
تقویم اجرایی سال تحصیلی شامل برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی، جلسه دبیران، مجمع عمومی انجمن اولیا و ...
ادامه مطلب
اصول و اهداف آموزشي دبيرستان
مطالب مرتبط بااصول و اهداف آموزشي دبيرستان را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.
ادامه مطلب