نفرات برترامتحانات خرداد1398 سال دهم  تجربی

                                دبیرستان دکتر معین

 

   دانش آموزان ممتاز دبیرستان  دکتر معین       کلاسهای دهم تجربی

امتحانات خرداد  ماه  1397

 

 

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

رتبه در پایه

1

محمد نجاتی

دهم   

C

19/84

چهارم

پنجم

2

مهرشاد عالی پور

دهم   

C

19/82

پنجم

هفتم

3

مبین احمدی

دهم   

C

19/82

پنجم

چهارم

مهدی  پرویزی

دهم   

D

19/89

اول

سوم

5

سعید ترابی

دهم   

D

19/85

دوم

چهارم

6

علیرضا  نعیما

دهم   

D

19/85

دوم

چهارم

7

آرام  منصور خاکی

دهم   

D

19/83

سوم

ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xc

ردیف  نام و نام خانوادگی کلاس معدل عکس