نتایج کنکور آزمایشی جمعه 94/8/22 سال دوم ریاضی فیزیک و تجربی آبان ماه 94

                                                   دبیرستان دکتر معین

 

ردیف  نام و نام خانوادگی  کلاس 
1 پرهام    راهـــــدار نفر اول A
2 محمد    ابراهیمــی نفر دوم A
3 سید علی     ساعتچــی نفر سوم  A
4 سپهر    خرسنــد نفر اول  B
5 علی      معینی نفر دوم   B
6 پرهام    لاجوردی نفر  سوم  B
7 اقبال     خدایی نفر اول  C
8 مجتبی     قربانی نفر دوم  C
9 محمد   فداکار نفر سوم   C
10 آرمان   آرایشگــر نفر اول  D
11  مهــدی    کیوانی نفر دوم   D
12 عرفان    آجرلو نفر  سوم   D