دانش آموزان برتر دبیرستان  دکتر معین    کلاسهای دوازدهم ریاضی فیزیک و تجربی

  

امتحانات دی  ماه  1397      

     

رديف

نام و نام خانوادگی

کلاس

معدل

رتبه در کلاس

1

مبین آقا میر کریمی

 

 

 

 

 

 

دوازدهم

ریاضی

19/96

اول

2

متین آقا میر کریمی

دوازدهم

ریاضی

19/91

دوم

3

علیرضا فیروز بخت

دوازدهم

ریاضی

19/86

سوم

4

امیرحسین عرب کلاته

 

 

دوازدهم

تجربی

19/86

اول

5

سینا  خضری

دوازدهم

تجربی

19/85

دوم

6

علی سلیمان فلاح

دوازدهم

تجربی

19/22

سوم